Ashley George weds Houston Abbott in Shields Valley ceremony